be en pe

Dramski studio

Šta je Dramski studio Dječije, omladinske i lutkarske scene?

Djelatnost Dramskog studija Dječije scene Bosanskog narodnog pozorišta Zenica jest odgojni i stvaralački scenski rad s djecom i mladima. Djeca, njihov odgoj, sticanje socijalnih i kulturnih navika, te odgoj najtalentovanijih, od samog su nastanka Dječije scene bili najvažnije zadaće našeg rada.

Kroz umjetničku-pedagošku djelatnost Dječije scene prošle su stotine mladih Zeničana. Dramski studio Dječije scene stoga predstavlja segment ukupnih djelatnosti Bosanskog narodnog pozorišta Zenica od posebnog značaja i interesa za Zenicu, posebno kad se govori o potrebi pozitivnih socijalnih i kulturnih sadržaja koje treba sistematski nuditi mladima kao budućnosti ovoga grada i bosanskohercegovačkog društva.

Danas Dramski studio okuplja oko 100 polaznika koji djeluju unutar Dramskog, Plesnog, Muzičkog i Lutkarskog edukacionog segmenta. Planirano je da se rad odvija tokom školske godine, a sastoji se od umjetničko-pedagoške nastave te pripreme nastupa i predstava za javnost.

 

Umjetničko-pedagoški ciljevi Dramskog studija su sljedeći:

 • cjelovit odgoj i razvoj ličnosti i socijalnosti polaznika kroz njihovoj dobi, iskustvu i  sposobnostima primjerene oblike umjetničko-pedagoškog rada,
 • razvijanje umjetničkih sklonosti i upoznavanje polaznika s prirodom onih umjetničkih područja koja se u Dramskom studiju njeguju,
 • razvijanje kulture javnog nastupanja i komuniciranja,
 • otkrivanje i podrška talentovane djece,
 • promicanje i razvijanje umjetničke pedagogije onih izražajnih područja koja se u Dramskom studiju njeguju,
 • povezivanje i saradnja sa srodnim te ostalim odgojno-obrazovnim ustanovama i organizacijama u Bosni i Hercegovini i svijetu,
 • preventivno djelovanje protiv svih oblika ovisnosti.  

Svoje zadaće Dramski studio ostvaruje kroz sljedeće oblike djelovanja:

 • redovnu umjetničko-pedagošku nastavu za polaznike,
 • seminare, radionice, kurseve, savjetovanja i stručne skupove vezane uz scensko stvaralaštvo djece i mladih,
 • obrazovanje i pružanje stručne pomoći kadrovima za umjetničko-pedagoški scenski rad s djecom i mladima,
 • programe sistematskog rada s talentovanim polaznicima,
 • prikazivanje rezultata odgojno-stvaralačkog rada polaznika kroz ogledne časove, godišnje produkcije i predstave.

Nastava

Nastava u Dramskom studiju započinje prve sedmice u septembru i traje do završetka školske godine.

Nastava se odvija u pravilu dvaput sedmično u večernjim satima radnim danom, te subotom tokom dana.

Neke nastavne grupe imaju nastavu jednom sedmično u obliku dvočasa.

 

Seminari, radionice i posebni projekti odvijaju se i u vanrednim terminima.