be en pe

Dječija, omladinska i lutkarska scena

Dodijeljene nagrade na 13. smotri dramskog stvaralaštva vrtića i škola ZDK

« Vijesti 07. decembar 2023.

13. SMOTRA DRAMSKOG STVARALAŠTVA VRTIĆA I ŠKOLA ZDK

Zenica, 1.12.2023. godine

Stručni žiri u sastavu:

Ermina Kurevija, diplomirana kulturologinja (predsjednica Žirija)

Lana Zablocki, diplomirana glumica (članica)

Selma Ćosić, diplomirana glumica (članica)

Jednoglasno dodjeljuju sljedeće nagrade:

NAJBOLJOM PREDSTAVOM 13. smotre dramskog stvaralaštva vrtića i škola proglašava se predstava:

„Mir i ljubav za sve nas“, Prve osnovna škola „Montessori“ Zenica

U kategoriji vrtića – obdaništa nagrađuju se:

NAGRADA ZA NAJBOLJU PREDSTAVU U KATEGORIJI VRTIĆA dodjeljuje se Privatnoj predškolskoj ustanovi „Mašta“ Zavidovići za predstavu „Zabava kod mrava“

NAGRADA ZA LIKOVNOST dodjeljuje se Privatnoj predškolskoj ustanovi „Mala tratinčica“ Zenica za predstavu „Djeca koja mijenjaju svijet“

NAGRADA ZA KOLEKTIVNU IGRU dodjeljuje se Privatnoj predškolskoj ustanovi „Sindibad“ Zenica za predstavu „Mrav dobra srca“

SPECIJALNA NAGRADA ZA ISTRAŽIVANJE DRAMSKIH MOGUĆNOSTI dodjeljuje se Privatnoj predškolskoj ustanovi „Abakus“ Zenica za predstavu „Ko planetu voli, smeće skupi i razdvoji“

NAGRADA ZA NAJBOLJI RECITAL dodjeljuje se Privatnoj predškolskoj ustanovi „Hud-Hud“ Zenica za recital „Za domovinu i planetu“

NAGRADA ZA DOSLJEDNO PROVOĐENJE DRAMSKO PEDAGOŠKE IDEJE dodjeljuje se Javnoj ustanovi „Predškolski odgoj i obrazovanje“ Zenica za predstavu „Pravda u šumi“

NAGRADA ZA IZBOR MUZIKE dodjeljuje se Privatnoj predškolskoj ustanovi „Mala tratinčica“ Zenica za predstavu „Djeca koja mijenjaju svijet“

NAGRADA ZA SCENOGRAFIJU dodjeljuje se ravnopravno:

Privatnoj predškolskoj ustanovi „Dječija Montessori kuća“ Zenica za predstavu „Mali pekar“

Privatnoj predškolskoj ustanovi „Abakus“ Zenica za pradstavu „Ko planetu voli, smeće skupi i razdvoji“

NAGRADA ZA KOSTIM dodjeljuje se ravnopravno:

Privatnoj predškolskoj ustanovi „Dječija Montessori kuća“ Zenica za predstavu „Mali pekar“

Javnoj ustanovi „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići za predstavu „Duga“

Privatnoj predškolskoj ustanovi „Mala tratinčica“ Zenica za predstavu „Djeca koja mijenjaju svijet“

NAGRADA ZA KOREOGRAFIJU dodjeljuje se ravnopravno:

Privatnoj predškolskoj ustanovi „Sindibad“ Zenica za predstavu „Mrav dobra srca“

Javnoj ustanovi „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići za predstavu „Duga“

GLUMCI

NAGRADA ZA EPIZODNU ULOGU dodjeljuje se ravnopravno:

Dariji Smailhodžić, za ulogu Kraljice“ u predstavi „Zabava kod mrava“ u izvedbi Privatne predškolske ustanove „Mašta“ Zavidovići

Asji Mahovac, za ulogu Žute boje“ u predstavi „Duga“, u izvedbi Javnoj ustanovi „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići

NAGRADA ZA NAJBOLJEG GLUMCA dodjeljuje se Adianu Hasiću za ulogu Mrava“ u predstavi „Zabava kod mrava“, u izvedbi Privatne predškolske ustanove „Mašta“ Zavidovići

NAGRADA ZA NAJBOLJU GLUMICU dodjeljuje se Emi Bajramović za ulogu Zeke“ u predstavi „Pravda u šumi“, u izvedbi Javne ustanove „Preškolski odgoj i obrazovanje“ Zenica

U kategoriji osnovnih škola nagrađuju se:

NAGRADA ZA LIKOVNOST dodjeljuje se Osnovnoj školi „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj za predstavu „Ježeva kućica“

NAGRADA ZA KOLEKTIVNU IGRU dodjeljuje se ravnopravno:

Osnovnoj školi „Meša Selimović“ Zenica za predstavu „Nekada davno“

Osnovnoj školi „Skender Kulenović“ Zenica za predstavu „Zamisli se svijete“

SPECIJALNA NAGRADA ZA ISTRAŽIVANJE DRAMSKIH MOGUĆNOSTI dodjeljuje se Osnovnoj školi „Meša Selimović“ Zenica za predstavu „Nekada davno“

NAGRADA ZA NAJBOLJI RECITAL dodjeljuje se Osnovnoj školi „Miroslav Krleža“ Zenica za predstavu „Eko zeko“

NAGRADA ZA DOSLJEDNO PROVOĐENJE DRAMSKO PEDAGOŠKE IDEJE dodjeljuje se Osnovnoj školi „Miroslav Krleža“ Zenica za predsatvu „Ašikovanje“

NAGRADA ZA KOSTIM dodjeljuje se Osnovnoj školi „Enver Čolaković“ Zenica za predstavu „Bosna postoji i postojat će“

NAGRADA ZA KOREOGRAFIJU dodjeljuje se Osnovnoj školi „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj za predstavu „Ježeva kućica“

NAGRADA ZA NJEGOVNJA TRADICIONALNIH VRIJEDNOSTI dodjeljuje se Osnovnoj školi „Mak Dizdar“ Zenica za predstavu „Mlinarev ušur“

GLUMCI

NAGRADA ZA EPIZODNU ULOGU dodjeljuje se Daaniju Jusiću za ulogu Salke“ za predstavu „Mlinarev ušur“ u izvedbi Osnovne škole „Mak Dizdar“ Zenica

NAGRADA ZA NAJBOLJEG GLUMCA dodjeljuje se Amuru Parganliji za ulogu „Učenika“ u predstavu „To nisam ja“ u izvedbi Osnovne škole „Meša Selimović“ Zenica

NAGRADA ZA NAJBOLJU GLUMICU dodjeljuje se Dženi Hasanici za ulogu Učenice“ za predstavu „To nisam ja“ u izvedbi Osnovne škole „Meša Selimović“ Zenica

U kategoriji srednjih škola – nagrađuju se:

NAGRADA ZA IZBOR MUZIKE dodjeljuje se Srednjoj mješovitoj škola „Mladost“ Zenica, za predstavu „Ljubav kroz stihove“

NAGRADA ZA NAJBOLJI RECITAL dodjeljuje se Javnoj ustanova Gimnazija „Rizah Odžečkić“ Zavidovići za recital „Poruka“

NAGRADA ZA NAJBOLJI KOSTIM dodjeljuje se Javnoj ustanovi Gimnazija „Rizah Odžečkić“ Zavidovići za obje izvedbe recitala pod nazivom „Jastrebi nisko lete“ i „Poruka“

GLUMCI

NAGRADA ZA NAJBOLJEG GLUMCA dodjeljuje se Ameru Aliću za ulogu Oca“ u predstavi „Nešto mi je sumnjiva“, u izvedbi Javne ustanove Druga gimnazija Zenica

NAGRADA ZA NAJBOLJU GLUMCU dodjeljuje se Belkisi Arnaut za ulogu Majke“ u predstavi „Nešto mi je sumnjiva“, u izvedbi Javne ustanove Druga gimnazija Zenica

Ermina Kurevija, diplomirana kulturologinja (predsjednica Žirija)

Lana Zablocki, diplomirana glumica (članica)

Selma Ćosić, diplomirana glumica (članica)

 

« Vijesti