be en pe

Dječija, omladinska i lutkarska scena

Raspored igranja predstave „KAMENJE“ za škole u ZDK

« Vijesti 22. oktobar 2015.

Prije dvije godine, tačnije 18. oktobra 2013. godine, Bosansko narodno pozorište Zenica i Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica, potpisali su Izjavu o partnerstvu i dugoročnoj saradnji u projektima i djelatnostima, te su na taj način dogovorili i zajedničku realizaciju projekata. Jedan od njih je i predstava „Kamenje“ u režiji Miroljuba Mijatovića, koju je Bosansko narodno pozorište (Dječija, omladinska i lutkarska scena), realizirala sa JU za kulturu i obrazovanje Kakanj i Kantonalnim zavodom za javno zdravstvo Zenica i koja je do sada, pored igranja u Zenici i Kaknju, gostovala i u Bihaću, Kotoru (Crna Gora) i Kragujevcu (Srbija).

Kontinuiranim radom i sistematskim planiranjem, u narednom periodu, predstava „Kamenje“ će biti igrana za učenike osnovnih i srednjih škola u Zeničko – dobojskom kantonu. Ovo je samo dio planiranih igranja, a u toku narednog perioda i ostale škole, koje do sada nisu gledale predstavu, imat će priliku da je pogledaju.

 

Datum

Sat

Mjesto

Gledaoci

 

Ponedjeljak, 26.10.

 

11

 

Velika scena BNP

150 „Ekonomska škola“ Zenica
150 OŠ KŠC „Sveti Pavao“ Zenica
100 Medicinska škola Zenica

 

12,30

 

Velika scena BNP

150 OŠ „Edhem Mulabdić“ Zenica
150 OŠ „Meša Selimović“ Zenica
100 Prva gimnazija Zenica

 

Utorak,      27.10.

 

11

 

Velika scena BNP

150 OŠ „Vladimir Nazor“ Zenica
150 OŠ „Mak Dizdar“ Zenica
100 OŠ „Skender Kulenović“ Zenica

13,30

Školska sala

OŠ „Enver Čolaković“ Janjići Zenica

Srijeda,        28.10.

11

Školski hol

OŠ „Alija Nametak“ Pehare Zenica

13,30

Školska sala

OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila Zenica

 

Četvrtak,     29.10.

 

11

Hol srednjih škola (ista zgrada)

Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj
Mješovita srednja škola Maglaj
Prva osnovna škola Maglaj
OŠ „Maglaj“ Maglaj

13

Hol OŠ „Novi Šeher“ Maglaj

OŠ „Novi Šeher“ Maglaj
OŠ „Fra Grga Martić“ Ozimica Žepče

 

 

Petak,          30.10.

 

11

 

Sala Prve osnovne škole Zavidovići

Prva osnovna škola Zavidovići
OŠ „Gostovići“ Zavidovići
OŠ „Kovači“ Zavidovići
Srednja tehnička škola Zavidovići

 

13

 

Sala srednjih škola (ista zgrada) ili gradska dvorana

Gimnazija „Rizah Odžečkić“ Zavidovići
Srednja stručna škola Zavidovići
Druga osnovna škola Zavidovići
OŠ „Hajderovići“ Zavidovići
OŠ „Vozuća“ Zavidovići

 

« Vijesti