be en pe

Dječija, omladinska i lutkarska scena

Saradanja sa Filozofskim fakultetom se nastavlja

« Vijesti 25. februar 2013.

U sklopu protokola o saradnji između Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i Filozofskog fakulteta iz Zenice, nastavljaju se predavanja, koja se zajednički raliziraju, a u svrhu poboljšanja kvaliteta obrazovanja studenata i davanju većih kompetencija koje će imati nakon završetka perioda studiranja. Tako je počela serija od 10 predavanja koja su sastavni dio predmeta Kultura jezika, koju studenti odsjeka B/H/S jezik i književnost, slušaju u toku šestog semestra. Predavač je mr.sc. Miroljub Mijatović, a predavanjima prisustvuje tridesetak studenata.

 

« Vijesti