be en pe

Dječija, omladinska i lutkarska scena

Saradnja sa Filozofskim fakultetom u Zenici

« Vijesti 25. decembar 2012.

Edukacijski segment Dječije, omladinske i lutkarske scene Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, ove akademske godine, uspostavio je saradnju, i o tome potpisao protokol sa Filozofskim fakultetom u Zenici.

Mogućnosti za saradnju ove dvije institucije su razne i tiču se gotovo svih studijskih odsjeka na ovom fakultetu. Tako je već u četvrtak 20.12.2012.godine za studente četvrte godine studijskog odsjeka B/H/S jezika i književnosti organizirano predavanje iz područja metodologije.

Predavač je bio mr.sc. Miroljub Mijatović, magistar humanističkih nauka iz oblasti umjetnosti – teatrologije, glumac i dramski pedagog, a tema je bila Dramski postupci u nastavi b/h/s jezika i književnosti.

Prvu grupu studenata: Alma Bošnjaković, Armin Bolić, Mirela Bašić, Elma Hrustić, Amina Pjanić, Mirela Pivić, Tea Keč, Arnela Husetović, Senida Rebihić, Arijana Kubat, Sedina Agić, Aida Alihodžić, Mirsada Halilović, Edina Bašić, Azra Hodžić, Emina Mlivo, Dženita Gadžun, Esma Fetić, Ivan Rašić, Sumea Huseinbašić, Merima Prasko, Ajla Abdulah, Ajla Buljubašić.

Druga grupa studenata: Alma Bošnjaković, Sanida Musić, Emsa Dželo, Erak Maja, Emina Salibašić, Esma Delić, Enisa Puščul, Dino Pašalić.

 

« Vijesti