be en pe

Dječija, omladinska i lutkarska scena

1. Smotra dramskog stvaralaštva osoba sa posebnim potrebama

« Vijesti 29. novembar 2012.

Dječija, omladinska i lutkarska scena BNP Zenica nastavlja da organizira i realizira programe i manifestacije za ugrožene i društveno marginalizirane skupine, s posebnim akcentom na djecu i mlade. Ovaj put riječ je o projektu „I ja to mogu“  čija su ciljna skupina djeca sa smetnjam u psiho-fizičkom razvoju.  Riječ je I Smotru dramskog stvaralaštva osoba sa posebnim potrebama i osoba sa poteškoćama u razvoju, koja će biti održana u nedjelju, 2.12.2012. godine a u povodu Svjetskog dana osoba sa invaliditetom. Projekat se realizira u saradnji sa Školom za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica. 

Učesnici ovog značajnog društveno angažovanog projekta, koji ima za cilj podizanje svijest o marginaliziranim društvenim zajednicama u našem okruženju, razbijanje predrasuda o osobama sa smetnjama u razvoju, kao i socijalizaciju kroz dramsko stvaralaštvo su: Udruženje "Radosti druženja" Bihać, Centar "Los Rosales" Mostar, Udruženje "Sunce" Mostar, U.G. „Sunce“ Derventa; Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Sarajevo, Centar "Vladimir Nazor" Sarajevo, U.G. "Svjetlost" Zenica, U.G. "Lotos" Zenica, te domaćin J.U. Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju. 

Preuzmite...

 

« Vijesti