be en pe

Kamenje

Dječija, omladinska i lutkarska scena

Tom Lycos & Stefo Nantsou:
Kamenje

Režija: Miroljub Mijatović

Autori predstave

Režija, izbor scenografskih elemenata, kostima i muzike: MIROLJUB MIJATOVIĆ
Adaptacija: HASAN DŽAFIĆ
Videoart: KERIM DEMIRI i AHMED JAŠAREVIĆ
Saradnik za scenske borbe: HARIS TELJIGOVIĆ
Stručna saradnica za oblast maloljetničke delikvencije: ALMIRA ISIĆ
Producenti: HAZIM BEGAGIĆ i ALDIN ŠLJIVO
Izvršni producent: MIROLJUB MIJATOVIĆ
Inspicijentica (za izvedbe u BNP-u Zenica): BORKA JOKANOVIĆ
Inspicijent (za izvedbe u JU za kulturu i obrazovanje Kakanj): KEMAL HADŽIĆ

Podjela uloga

Bojan, Inspektor Rusko: ZLATAN ŠKOLJIĆ
Ljutko, Inspektor Vinko: MIRZA BAJRAMOVIĆ
Glas iz Off-a: SABINA KULENOVIĆ

O predstavi

SPIRALA  NASILJA

Ne moramo se svrstati u „tvrde“ zagovornike i zatočnike ideje antropološkog pesimizma, niti se, pak, isključivo pozivati na manje ili više plauzibilne argumente teorije agresivnosti (od npr. Freuda preko Fromma do Lorenza), ulaziti u sofisticirane akademske rasprave da li je agresivno ponašanje dio našeg evolucijskog naslijeđa ili je težište na socijalnom učenju i kondicioniranom ponašanju, a da nam se – kao empirijska, „kožno“ provjerljiva činjenica, u svoj svojoj brutalno ogoljeloj spoznajnoj „jednostavnosti“ – posve razvidno ne „otvori“ fakat da živimo uobručeni  kulturom nasilja i destruktivnosti u lokalnim i svjetskim razmjerama, dakako.

Ne moramo, isto tako, biti pasionirani čitaoci crnih hronika u novinama, opsjednuti, eutanazirani gledaoci televizijskih i inih, omnipotentnom Mrežom posredovanih, „benigno“ uznemirujućih ali, bogme, i inferalnih prizora... koji lede krv u žilama, a da u toj mećavi informacija svakodnevno, nažalost, ne budemo i svjedoci sve većeg broja slučajeva nasilja među mladima usmjerenog, najčešće, prema svojim vršnjacima (amblematična su, u tom smislu, u našem recentnom simboličkom polju imena Luke Ritza i Denisa Mrnjavca!) ili, pak, prema svom neposrednom širem socijalnom okruženju.

Australijski glumci Tom Lycos i Stefo Nantsou svojim tekstom Kamenje, dramatizirajući istinitu priču o dvojici dječaka koji su, bacajući kamenje s mosta na autoput, usmrtili vozača automobila, napravili su komad koji, očigledno – mnoga uprizorenja i veliki svjetski uspjeh to potvrđuju –  i u ovoj našoj bh. dramaturškoj adaptaciji, uprizoren na Dječijoj, omladinskoj i lutkarskoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, djeluje uznemirujuće aktuelno, otvarajući, pritom, i ona „krupna“, metafizička, univerzalna pitanja krivnje i odgovornosti,  pravde i prava, etike i prava, zločina i kazne... ali i ona „nižeg“ „inteziteta“ kao što su, naprimjer, nivo moralnosti i tolerancije na nasilje, stepen povezanosti moralnosti i tolerancije na nasilje, mogućnosti moralnog prosuđivanja mladih...  i – ne, naravno, na zadnjem mjestu – pitanje društvene odgovornosti za spiralu nasilja koja je, između ostalog, na našim ex-Yu prostorima, u devedesetim, i započela spiralom nepovjerenja i prekida komunikacija, sveopštim militariziranjem psihe što je, opet, u socijaldarvinističkom posttranzicijskom hororu i  kulminiralo u prećutnom društvenom „legitimiranju“ kulture nasilja kao opšteprihvaćenog modela ponašanja.

U vještom dramaturškom ključu, kroz zanimljivu i suspense dramsku naraciju, ispričanu kao dramu sa dva glumca koji igraju svaki po dvije uloge – tinejdžera i policijskog inspektora, što, razumije se, otvara i mogućnost za atraktivnu glumačku igru i scensku imaginaciju, ovaj komad upravo narečenom aktuelnošću svoje teme, postavljajući, dakle, upite koji su egzistencijalno-etički obavezujući i za zajednicu i za pojedinca, svojim uprizorenjem na našoj DOL sceni pokazuje i potvrđuje, još jednom, i svojevrsnu zadatu mjeru društvene angažovanosti i odgovornosti koju koju pozorište za mladu publiku, sada i ovdje, bezuslovno mora da ima.

Nedžad Fejzić  

 

TEATAR KOJI EDUKUJE

Vodeći se mišlju da teatar treba da bude mjesto koje edukuje, te stvarajući jaku saradnju sa lokalnom zajednicom i ostalim odgojno-obrazovnim institucijama, javnim i nevladinim ustanovama, u proteklih nekoliko sezona u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica realizirani su edukativni  projekti namijenjeni ne samo djeci i mladima, već i najširoj društvenoj zajednici.

Tokom rada sa djecom i omladinom kroz različite forme dramske edukacije u saradnji  sa Zavodom za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona na edukativnim projektima, stvorila se potreba za produkcijom predstave koja će skrenuti pažnju na neke od problema sa kojima se mladi svakodnevno susreću.  Predstava Kamenje tretira maloljetničko i vršnjačko nasilje, prospituje uzroke i posljedice takvog ponašanja kod mladih, koje najčešće proizilazi upravo od nerazumijevanja od strane okoline, nedovoljnog i najčešće nekvalitetnog razgovora sa djecom, koja su svakodnevno izložena fizičkom i verbalnom, a sve ćešće sajber nasilju u kome se superiornost u odnosu prema njima upravo dokazuje kroz primjenu sile.

Cilj ove predstave je da stvori prostor za dijalog među pedagoškim i prosvjetnim radnicima, učenicima i odgojno-obrazovnim institucijama o maloljetničkom i vršnjačkom nasilju, većem razumijevanju mladih, te animira sve odgovorne subjekte da pokreću ovakve i slične društveno korisne projekte namijenjene najširoj zajednici.

Sandra Ikanović, producentica BNP-a Zenica

Koprodukcija

JAVNA USTANOVA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE KAKANJ
&
XX MEĐUNARODNA KULTURNA MANIFESTACIJA „ZENIČKO PROLJEĆE“

u saradnji sa
ZAVODOM ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Premijerne izvedbe

ZENICA 11.4.2015.
KAKANJ 15.4.2015.

 

« Predstave