be en pe

Dječija, omladinska i lutkarska scena

Međunarodni Dan dječijih prava na DOL sceni BNP-a

« Vijesti 19. novembar 2019.

Dječija, omladinska i lutkarska scena Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i ove godine obilježava 20. novembar/studeni Međunarodni dan dječjih prava i rođendan UN-ove Konvencije o pravima djeteta, igrajući čak dvije predstave tim povodom u dva dana.

U srijedu, 20.11. od 11 sati igramo predstavu Talas hladnog vremena za učenike OŠ „Busovača“, OŠ „Edhem Mulabdić“ i OŠ „Musa Ćazim Ćatić“, a u četvrtak, 21.11. od 10 sati predstavu Prodani smijeh igramo za učenike Međunarodne škole Zenica i Montesori dječije kuće Zenica.

Deklaraciju o pravima djeteta usvojila je 1959. Generalna skupština UN-a, a trideset godina kasnije usvojena je i Konvencija o pravima djeteta čija je potpisnica i Republika Hrvatska.

Od 20.11.1989. godine u cijelome se svijetu obilježava - Međunarodni dan dječjih prava.

Potpisnici Konvencije o pravima djeteta teže razumijevanju, prihvatanju i općenitoj dobrobiti sve djece svijeta. Ovim danom se svake godine organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama potiču na poduzimanje konkretnijih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava jer su djeca posebno osjetljiva skupina koja bezrezervno treba zaštitu i pažnju.

 

« Vijesti