BNP Zenica - DOLS

be en pe

Smog, Out!

Dječija, omladinska i lutkarska scena

Grupa autora & Goran Damjanac*:
Smog, Out! (ekološka sapunica sa pjevanjem i kašljanjem)

Režija: Goran Damjanac

Autori predstave

Adaptacija i režija: GORAN DAMJANAC
Kostimografija: SABINA TRNKA
Videoart: MARKO DUKIĆ
Kompozitor, dizajn zvuka i efekti: ALBERT BOJAN SAVIĆ
Koreografija i scenski pokret: SEMIR ŠERIĆ
Oblikovanje scenskog prostora: GORAN DAMJANAC
Izbor muzike: GORAN DAMJANAC, MARKO DUKIĆ
Producent: HAZIM BEGAGIĆ
Inspicijentica: BORKA JOKANOVIĆ

* Predložak za teatarsku „alegoriju“ Smog, Out! uobličio je Goran Damjanac na osnovi i po motivima predloška za predstavu Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Sa okusom smoga čiji su autori Jelena Vlatković, Josip Dujmović, Zoran Ristović i grupa autora, a reditelj Zoran Ristović. Navedena predstava je u podnaslovu označena kao „ekološki mjuzikl“, a premijerna izvedba bila je 25.5.1988. godine.

Igraju

IŠTVAN GABOR, SABINA KULENOVIĆ, MIROLJUB MIJATOVIĆ, LANA ZABLOCKI-DŽEHVEROVIĆ, TANJA MURATOVIĆ, DINO BRLJEVAC, KENAN KASUM, HARUN SKENDER, ADNA HASANIĆ, AMINA HODŽIĆ, LAMIJA PRGUDA, ISHAK JALIMAM, HARIS HADŽISEJDIĆ, TAHIR KAVAZ, AMINA ĆURIĆ, ENA PAŠALIĆ, AMINA BAŠIĆ, ZERINA POJSKIĆ, LEJLA COGO, KERIM DEMIRI, ADNAN HORIĆ, SELMA KEPEŠ, SARA MURATOVIĆ, LAMIJA OKAN, ENA SALIHEFENDIĆ, AJLA VALJEVAC.  

Gostovanja

30.11.2011. - Zavidovići, Centar za kulturu (2 izvedbe)

Koprodukcija

XVI MEĐUNARODNA KULTURNA MANIFESTACIJA „ZENIČKO PROLJEĆE“ 2011.

Premijera

12.04.2011. godine, Zenica

 

« Predstave