BNP Zenica - DOLS

be en pe

Alibaba i razbojnici

Dječija, omladinska i lutkarska scena

Tode Nikoletić:
Alibaba i razbojnici

Režija: Miroljub Mijatović

Autori predstave

Adaptacija i režija: MIROLJUB MIJATOVIĆ
Scenografija i kostimografija: MENSUR BEGIČEVIĆ
Koreografija: SEMIR ŠERIĆ

Igraju

ISHAK JALIMAM, NEJRA SERDAREVIĆ, HARUN SKENDER, KENAN KASUM, VERNES ŠERO, TAHIR KAVAZ, IVANA RUŽIČIĆ, LEILA ŠABIĆ, AJŠA ĐUHERIĆ, ZERINA POJSKIĆ, SARA MURATOVIĆ, AMINA BAŠIĆ, AJLA VALJEVAC, ADNAN HORIĆ, HARIS HADŽISEJDIĆ, ADNA HASANIĆ, LAMIJA PRGUDA, AMINA HODŽIĆ, TAMARA MILIČEVIĆ – STILIĆ, SARAH SLIPAC, IZET OMERAGIĆ, IGDA JARIĆ, AMINA ĆURIĆ.

Učešća na festivalima i gostovanja

04.05.2011. - Visoko
23.06.2011. - Bihać - XIII Bihaćko ljeto
18.11.2011. - Žepče, Centar za kulturu (2 izvedbe)

Koprodukcija

XV MEĐUNARODNA KULTURNA MANIFESTACIJA „ZENIČKO PROLJEĆE".

Premijera

10.04.2010. godine, Zenica

 

« Predstave